1. GARANCIA, SZAVATOSSÁG:
1.1 Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.
1.2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
1.3 Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.
1.4. Az AJKA KRISTÁLY Áruházban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre.
1.5 Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak.

2. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
2.1 A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon az AJKA KRISTÁLY ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
2.2 A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
2.2 A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
2.3. Az AJKA KRISTÁLY kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
2.4 Az AJKA KRISTÁLY követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.